ویژگی های اپ کتابخوان الکترونیکی کانون فرهنگی آموزش قلم چی

  • الف - کتاب های آموزش
  • ب - کتاب های ۱۰ سوالی ها
  • ج - کتاب های آموزش مفهومی زیست
  • د - نشریه های آزمون
  • ه- برخی کتاب هایی که در حال حاضر چاپ آن ها به اتمام رسیده و در حال چاپ می باشد.

تصاویر محیط برنامه

همین حالا کتابخوان الکترونیکی کانون را دانلود کنید!

برای دسترسی راحت تر شما اپ کتابخوان الکترونیکی کانون در 2 مارکت سیب اپ و پلی استور منتشر شد!

دانلود

مستقیم نسخه اندروید

دانلود از

گوگل پلی استور

دانلود از

اپ استور