کلکسیونی از

از نمایندگی

در مورد کتاب


عنوان کتاب:زیست آبی یازدهم تجربی

ویژگی های کتاب

1-سوالات ترکیبی که در کنکور اهمیت زیادی دارد در این کتاب به خوبی آورده شده است برای مثال قسمت هایی از فصل تنظیم عصبی با فصل گردش مواد کتاب زیست دهم ترکیب شده است.

2-این کتاب دارای تست های کنکور سال های اخیر می باشد که این خود باعث می شود تا نکاتی را که مورد توجه طراحان کنکور بوده ، دریابیم و بیشتر به آنها  توجه کنیم.

3-زیست بدون تحلیل تصاویر هیچ معنایی ندارد...

این کتاب دارای تصاویر تکمیلی و همچنین تمامی نکات تصاویر کتاب درسی می باشد و همچنین تست های مربط به تصاویر در این کتاب آمده است که یادگیری را تکمیل میکند.

4-و همچنین فیلم هایی که در DVD این کتاب آمده بسیار مفید و کارآمد است.