صدرا بهروزیه رتبه 6 منطقه 1 و 16 کشوری  

تاثیر دفتر برنامه ریزی در افزایش ساعت مطالعه 
از اول دبیرستان به طور منظم دفتر برنامه ریزی رو داشتم و کامل می کردم . تکمیل دفتر برنامه ریزی باعث شد هر سال ساعت مطالعه هفتگی ام بیشتر شود و به نوعی با خودم رقابت می کردم . هر هفته عملکردم را با هفته قبل مقایسه می کردم و زمانیکه بهتر از هفته قبل عمل کرده بودم به خودم پاداش می دادم و بالعکس اگر عملکرد خوبی نداشتم در هفته بعد جبران می کردم و درس بیشتری می خوندم .

شیوه مطالعه درس زیست شناسی 
سوالات زیست سبک خاصی دارند و طراحان هر سال سلیقه خاصی دارند به همین دلیل نمی توان همیشه و فقط از سوالات تالیفی استفاده کرد . سطح سوالات کنکور با تالیفی قابل مقایسه نیست و من خودم از سوالات کنکور کمک می گرفتم . سوالات سال 87 به بعد که همگی این سوالات در کتاب آبی قلم چی جمع آوری شده و پاسخ نامه تشریحی این کتاب هم بسیار کمک کننده می باشد . بعد از سوالات کتاب آبی , سوالات آزمون های کانون که بر اساس سوالات کنکور طراحی شدند و استاندارد هم هستند رو حل می کردم . 

ویژگی مشخص کتابهای سه سطحی 
حجم این کتابها مناسب آزمونهای جامع می باشد و چون سوالات آزمونهای کانون هستند با توجه به طراحی استاندارد و بی نقص این سوالات , کتابهای سه سطحی بسیار مفید هستند .

تاثیر کتابهای زرد در افزایش تسلط شما چگونه بود ؟
از هر دو کتاب زرد عمومی و اختصاصی استفاده کردم . زرد عمومی را در تابستان سال سوم شروع کردم تا با سبک سوالات عمومی آشنا شوم و روش های مطالعه دروس عمومی را در سال چهارم تصحیح کنم . کتاب زرد اختصاصی را در ماه های پایانی (دوران جمع بندی) شروع کردم . پاسخ تشریحی کتاب بسیار کمک کننده می باشد .
کتاب زرد عمومی باعث شد من با سبک سوالات عمومی آشنا شوم و روش مطالعه خودم را تصحیح و تثبیت کنم 
کتاب زرد اختصاصی هم چون تمام سوالات کنکور را داشت بهترین منبع برای سنجش و آزمون دادن می باشد .