آبی فلسفه کنکور انسانی

✔ 13 بسته مطالعاتی : هر بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است.
✔ 9 پیمانه 20 سوالی : تعداد گمتری از سوال ها ی کتاب به صورت پیمانه 20 سوالی است.
✔ 52 پیمانه 10 سوالی: اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه 10 سوالی است.
✔ 13 موضوع منطق بر 13 فصل از کتاب درسی
✔ 14 آزمون جمع بندی، در پایان هر فصل یک آزمون جمع بندی 10 یا 20 سوالی

32000 تومان

شابک :
سال نشر: 97
نوبت چاپ : 2
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت