سبز ریاضیات گسسته (3) دوازدهم ریاضی

✔200 تست شناسنامه دار از کنکورهای سراسری، آزاد و آزمون های کانون
✔ 63 درس نامه مبتنی بر سوال های هر مبحث برای آموزش از طریق حل مسئله
✔ 64 نکته برای جمع بندی مطالب کتاب درسی
✔ 60 + 60 آزمون در قالب تستی و تشریحی
✔ 7 موضوع و 25 زیر موضوع مستقل منطق بر 3 فصل کتاب درسی

37000 تومان

تعداد صفحات 164


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت