نوروز دوازدهم تجربی (جلد دوم)

✔ زمان مطالعه: 4 ساعت برای تمرین پرسش های کلیدی در هر روز
✔ ابزار آموزشی تابلو نوروزی: رنگ آمیزی مباحث منبع اطلاعاتی با هدف گذاری چند تا از ده تا برای
✔ 1000 پرسش چهار گزینخه به ازای هر روز از ایام نوروز
✔ درس: پرسش ها در 4 درس اختصاصی مطرح می شود
✔ پیشرفت در ایام نوروز
✔ 1000 سوال ( اختصاصی)
✔ 74 مبحث

17000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت