نوروز دوازدهم انسانی (جلد اول)

✔ زمان مطالعه: 4 ساعت برای تمرین پرسش های کلیدی در هر روز
✔ 700 سوال از مباحث دهم و یازده
✔ 300 سوال از مباحث نیم سال اول دوازدهم
✔ 27 مبحث: 107 مبحث مربوط به به درس های یازدهم و دهم.
✔ 27 مبحث: 38 مبحث مربوط به درس های دوازدهم
✔ ابزار آموزشی تابلو نوروزی: رنگ آمیزی مباحث منبع اطلاعاتی با هدف گذاری چند تا از ده تا برای پیشرفت در ایام نوروز
✔ ضریب توازن: 100 پرسش چهار گزینه به ازای هر روز از ایام نوروز
✔ درس: پرسش ها از 22 درس اختصاصی طرح شده اند.

27000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت