کتاب های قدیمی خود را نو کنید. (طرح تعویض کتاب)


در سایت کتاب کانون ثبت نام کرده و وارد صفحه شخصی خود می شوید. با کلیک کردن روی طرح تعویض کتاب (طرح خانه تکانی کتاب) ابتدا کتاب های قدیمی خود را وارد می کنید و سپس کد تخفیف خود را دریافت می کنید و به دو برابر قیمت پشت جلد کتاب های قدیمی، اعتبار خرید در سایت را می گیرید.
کتاب های جدید خود را در سایت انتخاب کرده و با استفاده از کد تخفیف خود و وارد کردن آن در قسمت اعمال کد تخفیف از این شرایط بهره مند می شویدشما باید نصف مبلغ کتاب های جدید خود را که انتخاب کرده اید پرداخت کنید که از این مبلغ نصف (25 درصد کل) را در سایت و نصف دیگر (25 درصد کل) را به نمایندگی هنگام مراجعه پرداخت می کنید.
مثال:در صورتی که شما 20 هزار تومان کتاب قدیمی در سایت وارد کنید می توانید 40 هزار تومان کتاب جدید در سایت خریداری نمایید (وجهی که در سایت می پردازد 10 هزار تومان است) و با مراجعه به نمایندگی ،کتاب های قدیمی خود را تحویل داده و کتاب های جدید خود را دریافت می نمایید و 10 هزار تومان مابقی را در نمایندگی پرداخت می کنید.
مثال2: در صورتی که دانش آموز 20 هزار تومان کتاب قدیمی درسایت وارد کند و 50 هزار تومان کتاب جدید خریداری نماید و تا مبلغ 40 هزار تومان برای دانش اموز نیم بها محاسبه می شود 10 هزار تومان آزاد محاسبه می شود به عبارت دیگر دانش آموز در سایت 15000 هزار تومان پرداخت می کند و در نمایندگی پرداخت 15000 تومان پرداخت می کند و کتاب های قدیمی خود را نیز به نمایندگی تحویل می دهد.
این طرح ویژه بهمن ماه می باشد.