جشنواره جمع بندی کانون از 25 آذر تا 5دی ویژه دانش آموزانی که از سایت کتاب کانون خرید کرده اند:

دانش آموزان عزیز به دوستان خود اطلاع رسانی کنید ، دانش آموزانی که در یکی از گروه های زیر باشند می توانند از هدایای این جشنواره استفاده کنند :

1- گروه اول: تمامی دانش آموزان کانونی و غیرکانونی که تاکنون از سایت kanoonbook.ir خرید کرده اند می توانند از سایتkanoonbook.ir کتاب های خود را با 30% تخفیف (حداقل 20 هزار تومان) خریداری کنند. کد تخفیف برای این دانش آموزان پیامک می شود.

2- گروه دوم: تمامی دانش آموزان کانونی و غیرکانونی که تاکنون بیش از 300 هزار تومان از سایت خرید کرده اند می توانند تا سقف 500 هزار تومان کتاب را با تخفیف 40% خریداری کنند. کد تخفیف برای این دانش آموزان پیامک می شود.


3- گروه سوم: تمامی دانش آموزان کانونی و غیرکانونی که بیشتر از 5 جلد کتاب از یک عنوان در سایت خرید کنند 30% تخفیف می گیرند. )در قسمت پنل کاربری خود در سایت kanoonbook.ir می توانید کد های تخفیف خود را دریافت کنید.(
کتاب ها توسط نمایندگی های کانون ارسال خواهد شد.
در صورتی که کد خود را دریافت نکرده اید ، می توانید در صفحات شخصی خود در سایت kanoon.ir و kanoonbook.ir این کد را دریافت نمایید و یا از مشاوران آنلاین سایت دریافت نمایید.