کتاب های اهدایی بورسیه برای نیم سال دوم

کانون به تمامی دانش آموزان بورسیه به مناسبت شروع نیم سال دوم کتاب اهدا می کند.
گروه اول : دانش آموزان بورسیه ای که هم دردو آزمون هدیه حاضر بوده اند و هم بیش از 5 آزمون حاضر بوده و کمتر از 2 غیبت داشته اند. برای این افراد کد تخفیف 200 هزارتومان کتاب رایگان همراه ارسال رایگان پیامک می گردد.
گروه دوم : دانش آموزان بوسیه ای که یا در 2 آزمون هدیه حاضر بوده اند یا تعداد غیبت هایشان کمتر از 2 غیبت بوده است. برای این افراد کد تخفیف 100 هزارتومان کتاب رایگان همراه ارسال رایگان پیامک می گردد.
گروه سوم : برای تمام دانش آموزان بورسیه ای که شامل دو گروه بالا نباشند کد تخفیف 50 هزارتومان کتاب رایگان همراه ارسال رایگان پیامک می گردد


روش انتخاب کتاب


دانش آموزان بورسیه وارد سایت کانون بوک می شوند.
کتاب های موردنظر خود را انتخاب می کنند.
در سبد خرید کدتخفیف را وارد کرده روی اعمال کد تخفیف کلیک می کنند.
سپس شهر و آدرس خود را وارد کرده و سفارش خود را تکمیل می کنند.

نکته مهم 1 : با این کدتخفیف ها انتخاب کتاب های زرد،‌جمع بندی و نوروز امکان پذیر نمی باشد.

نکته مهم 2 :‌ هزینه ارسال رایگان بوده و اگر دانش موزآن بورسیه کمتر تا سقف کدتخفیف کتاب انتخاب کنند نیازی به پرداخت هیچگونه هزینه نیست اما اگر بیش از سقف موردنظر کتاب انتخاب کنند باید مازاد هزینه پشت جلد را در سایت پرداخت نمایند.
مثال: اگر دانش آموزی کد تخفیف 200 هزارتومانی داشته باشد و 240 هزارتومان کتاب انتخاب نماید باید فقط 40 هزارتومان مازاد در سایت پرداخت کند اما اگر کمتر از 200 هزارتومان کتاب انتخاب نماید کاملا رایگان است حتی هزینه ارسال نیز ندارد.

نکته مهم 3 :دانش آموزان بورسیه هنگام ورود به سایت نیازی نیست روی بنر بورسیه کلیک کنند و می توانند در حالت عادی از سایت خرید نمایند.