طرح دانش آموزان با معدل برتر

دانش آموزانی که در نیم سال اول معدل بالای 18 کسب کرده اید ، جایزه بگیرید

دانش آموزانی که معدلشان بالای 18 می باشد باید کارنامه نیم سال اول خود را در سایت کانون بوک در پنل شخصی خودشان آپلود کنند.
مشخصات خود، مدرسه، مقطع را انتخاب می کنند در صورتی که دانش آموز کانونی باشد شمارنده خود را وارد می کنید. پس از تایید توسط ستاد تهران تا 24 ساعت کد تخفیف خود را دریافت و در قسمت اعمال کد تخفیف وارد می کند. دانش آموزان بعد از پر کردن فرم مشخص یک کد تخفیف 40% دریافت می کنند که حداقل 2 کتاب و حداکثر 3 کتاب می توانند از سایت خرید کنند.
دانش آموز با مراجعه به نمایندگی می تواند کتاب خود را دریافت کند.
این طرح تا 12 بهمن قابل اجراست.