زیست شناسی پیش دانشگاهی (در یک نگاه)

مباحث مطرحه در کتاب سال چهارم در نگاه کلی با مباحث کتاب های پایه متفاوت به نظر می رسند در صورتی که این مباحث در بسیاری از بخش¬ها ارتباط گسترده ای با یکدیگر دارند. لذا اولویت در تالیف این کتاب ارائه ی پیش نیازها و رعایت اصول آموزشی کتاب درسی بوده است. در ضمن در این کتاب خط به خط و مبحث به مبحث مطالب کتاب درسی مورد بررسی قرار گرفته است. در کتاب سال چهارم در یک نگاه سعی شده است :
1. ترتیب آموزشی کتاب درسی رعایت شود.
2. تصاویر، فعالیت¬ها و خودآزمایی های کتاب درسی پله پله مورد بررسی و آنالیز قرار بگیرد.
3. با توجه به جدید بودن مباحث پیش دانشگاهی سعی کردم نکاتی متفاوت و جدیدتر را نیز در شیوه ی آموزشی خود دخیل کنم.
4. سوالات آزمون های سراسری اخیر را نیز مطابق دو کتاب دیگر در کتاب گنجاندم.
در ضمن حل مسائل فصل 5 ژنتیک جمعیت ها را در کتاب ژنتیک کنکور در یک نگاه قرار دادم اما مباحث آموزشی تئوری آن را در این کتاب خواهید آموخت.

17000 تومان

شابک : 978-600-00-0521-4
سال نشر: 94
نوبت چاپ : 3
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 4000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت