دی وی دی آموزش جامع روانشناسی

آموزش جامع روانشناسی شامل :

مفاهيم مبهم و پيچيده ‏ی کتاب درسی را با زباني ساده توضيح داده ‏ايم

تا بتوانيد به راحتی بر مباحث کتاب مسلط شويد.

روانشناسی را درس حفظی نمی‏ دانيم و به همين دليل مطالب آن را مفهومی ياد داده ‏ايم.

بر مباحث مهم و کليدی تاکيد کرده و سوال‏ های کنکور و تأليفی را به همراه گزينه‏ های صحيح تحليل کرده‏ ايم.

با روش صحيح مطالعه‏ ی اين کتاب آشنا می ‏شويد تا بتوانيد مطالب را به بهترين روش برای مرور خلاصه نويسی ‏کنيد.




1- نويسنده سناريو آموزشی : سيد مرتضي ناوندی ( 10 سال سابقه تدريس )
2- مدرس: سيد مرتضی ناوندی ( 10 سال سابقه تدريس )

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت