سبز زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی

✔ 700 سوال چهار گزینه ای تشریحی و سوال های آزمون پایان فصل
✔ 420 تست شناسنامه دار از کنکور های سراسری ، آزاد و آزمون های کانون مطابق با سر فصل های کتاب درسی
✔ 280 سوال تشریحی شامل امتحان های نهایی و پرتکرار مدارس سراسر کشور مطابق با سر فصل های کتاب درسی
✔ 220 درس نامه مبتنی بر سوال های هر مبحث، برای آموزش از طریق حل مسئله
✔ 206 نکته برای جمع بندی مطالب کتاب درسی
✔160 سول در قالب 8 آزمون تستی
✔ 160 سوال در قالب 8 آزمون تشریحی
✔ 23 موضوع و 100 زیر موضوع مستقل منطبق بر 4 فصل کتاب درسی

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1260-1
سال نشر: 97
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


نویسنده : فاطمه رسولی
مهمترین ویژگی کتاب سبز ، این است که علی رغم اینکه حجم کتاب درسی کم شده، حجم کتاب زیست سبز کم نشده و تقریبا همانند حجم کتاب زیست سبز سال های گذشته است.

کتاب زیست پیش دانشگاهی در سال های گذشته 295 صفحه با 11 فصل و کتاب زیست سبز دوازدهم جدید 280 صفحه است که شامل 220 درسنامه،‌206 نکته، 16 موضوع و23 زیرموضوع ، ‌420 سوال تستی، 280 سوال تشریحی،‌160 سوال در غالب 8 آزمون تستی،‌160 سوال در غالب 8 آزمون تشریحی است.

همچنین انطباق و پیشروی کتاب زیست شناسی جدید دوازدهم، بر اساس کتاب درسی است.

کتاب زیست شناسی سبز نیز با اعمال تغییرات کتاب جدید، سعی داشته که به صورت مفهومی و به زبان ساده دانش آموزان را آموزش دهد و کتاب های آبی وسه سطحی به عنوان مکمل می تواند ذهن دانش آموزان را بیشتر درگیر ترکیبی کردن و مفهومی پاسخ دادن به سوالات و تسلط به فهم و درک مطالب نماید.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت