آبی علوم و فنون ادبی (3) دوازدهم انسانی

✔ 800 تست شناسنامه دار
✔ 4 بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه ی سوال
✔ 12 پیمانه 20 سوالی
✔ 56 پیمانه ی 10 سوالی
✔ 12 موضوع منطبق بر 4 فصل کتاب درسی
✔ 13 آزمون جمع بندی در پایان هر فصل

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1279-3
سال نشر: 1400
نوبت چاپ : 5
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت