پکیج با هم بیاموزیم چهارم دبستان

رویکرد تولید محتوای مجموعه کتاب‎های باهم بیاموزیم

✔ انجام فعّالیت‌های مشترک یادگیری با اولیا، با استفاده از توصیه‌های آموزشی
✔ برنامه‌ریزی دقیـق‌تر برای مطالعه، با آگاهی از اهداف آموزشی هر درس
✔ استفاده از انواع بازی و سرگرمی همسو با اهداف آموزشی
✔ موفّقیّت در آزمون‌ها با استفاده از انواع سؤالات عملکردی، تشریحی، تستی و ...

محتویات پکیج چهارم دبستان:

ریاضی چهارم دبستان 17000 تومان
فارسی چهارم دبستان 21000 تومان
علوم چهارم دبستان 20000 هزار تومان
جمع کل قیمت ها: 58000 تومان

در حال چاپ


✔ کتاب‌های علوم
ذکر اهداف هر فصل و هردرس برای آگاهی والدین
طراحی توصیه‌های کاربردی برای والدین در ابتدای هرفصل
طراحی انواع سؤالات تستی، جای خالی، کوتاه پاسخ، تشریحی...
توجّه ویژه به طراحی سؤالات فعّالیت محور
طراحی سؤالات در سه سطح ساده، متوسط و سخت آزمون پایانی نوبت اوّل و دوم فعّالیت‌هایی ساده و قابل اجرا در قالب یک آزمایش، متناسب با اهداف درس

✔ کتاب‌های ریاضی
یادگیری لذّت‌بخش در کنارخانواده توجّه به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان
استفاده از تصاویر جذاب و رعایت روانشناسی رنگ‌ها
ارائه فعّالیت‌هـای ریاضـی برای اجـرا در زندگی واقعی
تقویت مهارت حل مسأله
تلفیق پروژه و بازی با ریاضی
توجّه به مفاهیم کلیدی آزمون‌های عملکردی همراه با جدول انتظارات تمرین‌های مروری در پایان هر فصل

✔ کتاب‌های فارسی
طابق با آخرین تغییرات کتاب‌های درسی هماهنگ با اهداف برنامه درسی ملّی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شامل تمرین‌های هدفمند و فعّالیت‌های خلاقانه
طراحی تمرین‏های متنوع، همراه با بازی و سرگرمی ارزشـیابی آموخته‌هـای دانش‌آمـوزان با جـدول انتـظارات آموزشی در پایان هر درس تقویت چهار مهارت زبانی شامل:گوش‌دادن، سخن‌گفتن، خواندن، نوشتن.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت