آبی آمار و احتمال و ریاضیات گسسته کنکور رشته ریاضی

✔ 82 بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است.
✔ 56 پیمانه 20 سوالی : اکثر سوال های کتاب به صورت پیمانه 20 سوالی است.
✔ 26 پیمانه 10سوالی: تعداد کمتری از سوال های کتاب به صورت پیمانه 10 سوالی است.
✔ 20 موضوع منطق بر 7 فصل کتاب درسی
✔ آزمون های جمع بندی در پایان هر فصل ارائه شده است.

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1311-0
سال نشر: 97
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 5000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت