جمع بندی اختصاصی دوازدهم انسانی

✔ 20 ساعت برای تمرین کتاب
✔ 10 ساعت برای تست زدن
✔ 10 ساعت برای بررسی آزمون ها
✔ 250 تست طراحی شده از نیم سال دوم دوازدهم
✔ 250 تست طراحی شده از نیم سال اول دوازدهم
✔ تاریخ و جغرافیا : 12 سوال ( به طور میانگین) از هر مبحث
✔ 11+6 جامعه شناسی و فلسفه
- 11سوال (به طور میانگین)از هر مبحث فلسفه
- 6 سوال (به طور میانیگین) از هر مبحث جامعه شناسی
✔ 26 علوم و فنون ادبی: 26 سوال (به طور میانگین) از هر مبحث
✔ 26+26 ریاضی و عربی
- 26 سوال (به طور میانگین) از هر مبحث ریاضی
- 26 سوال (به طور میانگین) از هر مبحث عربی

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1325-7
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 3
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000- 3 آزمون مبحث‌های نیم‌سال اول

از سه آزمون جمع‌بندی نیم‌سال اول در سه زمان می‌توانید استفاده کنید:
بین دو نیم‌سال : پیشنهاد اصلی ما برای استفاده از این کتاب در بین دو نیم‌سال است.
الف: برای آزمون ویژه‌ی کانون (21 دی) خود را آماده کنید.
ب: پس از برگزاری امتحانات نیم‌سال اول مدرسه، نیم‌سال اول را جمع‌بندی کنید.
پیشنهاد دوم ما برای دوران طلایی نوروز است. می‌توانید برای آزمون 16 فروردین از این کتاب در کنار کتاب نوروز که منبع اصلی دوران طلایی است، استفاده کنید.
پیشنهاد سوم ما برای دوران جمع‌بندی است. می‌توانید در این دوران در کنار کتاب زرد که منبع اصلی جمع‌بندی است، از این کتاب استفاده کنید.

- 3 آزمون مبحث‌های نیم‌سال دوم

از سه آزمون جمع‌بندی نیم‌سال دوم در این زمان‌ها می‌توانید استفاده کنید:
می‌توانید در دوران طلایی نوروز برای آزمون 17 اسفند از این سه آزمون استفاده کنند.
می‌توانید در آزمون جمع‌بندی 27 اردیبهشت و 3 آزمون مطابق با کنکور از این سه آزمون در کنار کتاب زرد که منبع اصلی جمع‌بندی است، از این کتاب استفاده کنید.
ضمناً از لحاظ سطح دشواری، دشواری هر شش آزمون یکسان در نظر گرفته شده است .
اگر در آزمون نخست نتیجه‌ی خوبی نداشتید، در آزمون بعدی جبران کنید. ضمناً سؤال‌های مهم آزمون را نشان‌دار کنید تا در آزمون مجدد، تسلط شما افزایش یابد.
سه آزمون نیم‌سال اول هر کدام، تمام مبحث‌های نیم‌سال اول و دو آزمون نیم‌سال دوم نیز، هر کدام تمام مبحث‌های نیم‌سال دوم را دربرمی‌گیرد.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت