جمع بندی اختصاصی دوازدهم تجربی

✔ 20 ساعت برای تمرین کتاب
✔ 10 ساعت برای تست زدن
✔ 10 ساعت برای بررسی آزمون ها
✔ 260 تست طراحی شده از نیم سال دوم دوازدهم
✔ 240 تست طراحی شده از نیم سال اول دوازدهم
✔ شیمی: 30 سوال ( به طور میانگین) از هر مبحث
✔ فیزیک: 30 سوال ( به طور میانگین) از هر مبحث
✔ زیست: 18 سوال (به طور میانگین) از هر مبحث
✔ ریاضی: 17 سوال (به طور میانگین) از هر مبحث

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1318-9
سال نشر: 97
نوبت چاپ : 3
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 4000


از سه آزمون جمع بندي نیم سال اول در سه زمان می توانید استفاده کنید:


بین دو نیم سال : پیشنهاد اصلی ما براي استفاده از این کتاب در بین دو نیم سال است.
الف: براي آزمون ویژه ي کانون ( 21 دي) خود را آماده کنید.
ب: پس از برگزاري امتحانات نیم سال اول مدرسه، نیم سال اول را جمع بندي کنید.


پیشنهاد دوم ما:
براي دوران طلایی نوروز است. می توانید براي آزمون 16 فروردین از این کتاب در کنار کتاب نوروز که منبع
اصلی دوران طلایی است، استفاده کنید.


پیشنهاد سوم ما:
براي دوران جمع بندي است. می توانید در این دوران در کنار کتاب زرد که منبع اصلی جمع بندي است، از این
کتاب استفاده کنید.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت