جمع بندی اختصاصی پایه دهم و یازدهم تجربی

✔ 20 ساعت برای تمرین کتاب
✔ 10 ساعت برای تست زدن
✔ 10 ساعت برای بررسی آزمون ها
✔ 2 آزمون جمع بندی دهم و یازدهم
✔ 232 سوال از دهم در قالب 4 آزمون
✔ 268 سوال از یازدهم در قالب 4 آزمون
✔ 500 سوال طراحی شده در قالب آزمون
✔ شیمی : 20 سوال ( به طور میانگین) از هر مبحث
✔ فیزیک : 17 سوال ( به طور میانگین) از هر مبحث
✔ زیست شناسی : 8 سوال (به طور میانگین) از هر مبحث
✔ ریاضی: 11 سوال (به طور میانگین) از هر مبحث

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1324-0
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 4
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 5000


از 6 آزمون جمع بندي درس هاي اختصاصی دهم و یازدهم می توانید در این زمان ها استفاده کنید:

پیشنهاد اصلی ما براي استفاده از این کتاب، در بین دو نی مسال است. به کمک این کتاب می توانید خود را براي آزمون ویژه
کانون ( 5 بهمن) آماده کنید.

پیشنهاد دوم براي دوران طلایی نوروز است. می توانید براي آزمون 7 فروردین از این کتاب در کنار کتاب نوروز که منبع اصلی
دوران طلایی است؛ استفاده کنید.

پیشنهاد سوم براي استفاده از این کتاب دوران جمع بندي است. می توانید در این دوران در کنار کتاب زرد که منبع اصلی
جمع بندي است، از این کتاب استفاده کنید.

ضمناً از لحاظ سطح دشواري، دشواري هر شش آزمون یکسان در نظر گرفته شده است .

اگر در آزمون نخست نتیجه ي خوبی نداشتید، در آزمون بعدي جبران کنید. ضمناً سؤال هاي مهم آزمون را نشان دار کنید تا در
دوره هاي بعدي، تسلط شما افزایش یابد.

در 6 آزمون تمامی مبحث هاي کتاب هاي دهم و یازدهم پوشش داده شده است.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت