نوروز دوازدهم انسانی (جلد دوم)

✔ زمان مطالعه:3 ساعت برای تمرین پرسش های کلیدی در هر روز
✔ 700 سوال از مباحث دهم و یازدهم
✔ 300 سوال از مباحث نیم سال اول دوازدهم
✔ 120 مبحث مربوط به درس های دهم و یازدهم
✔39 مبحث مربوط به درس های دوازدهم
✔ضریب توازن 6 پرسش چهارگزینه ای به ازای هر یک از مباحث کتاب درسی
✔ ابزار آموزشی تابلو نوروزی: رنگ آمیزی مباحث منبع اطلاعاتی با هدف گذاری چند تا از ده تا برای پیشرفت در ایام نوروز
✔ ضریب توازن: 100 پرسش چهار گزینه به ازای هر روز از ایام نوروز
✔ درس: پرسش ها 16درس اختصاصی دهم و یازدهم و 7 درس اختصاصی دوازدهم طرح شده اند

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت