زرد 2 دوره کنکور97 ( علوم انسانی)

✔ سوال مشترک هر دو گروه (نظام جدید و قدیم) : 151 سوال
✔ سوال منطق خاکستری : 73 سوال
✔ سوال از فارغ التحصیلان : 136 سوال
✔ سوال دوازدهمی : 136 سوال
✔ شامل 2 کنکور سراسری
✔ تعداد کل سوال ها (نظام جدید + نظام قدیم) : 496
✔ مخاطبان کتاب : قابل استفاده برای داوطلبان هر دو نظام آموزشی (نظام قدیم + جدید)
✔ مدیریت زمان: با رعایت زمان نقصانی 30 دقیقه زمان ذخیره خواهید داشت. زمان های نقصانی در ابتدای هر مجموعه کنکور آورده شده است.

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1350-9
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 4
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2000


سوال مشترک هر دو گروه (نظام جدید و قدیم)
✔ 73 سوال مشترک در کنکوور سراسری 97
✔ 78سوال مشترک کنکور خارج از کشور 97

سوال منطق خاکستری
✔ 39 سوال خاکستری در کنکور سراسری 97
✔ 34 سوال خاکستری در کنکور خارج از کشور 97

سوال از فارغ التحصیلان
✔ 68سوال مخصوص فارغ التحصیلان در کنکور سراسری 97
✔ 68 سوال مخصوص فارغ التحصیلان در کنکور خارج از کشور 97

سوال دوازدهمی
✔ 68 سوال مخصوص دوازدهمی ها در کنکور سراسری 97
✔ 68 سوال مخصوص دوازدهمی ها در خارج از کشور 97

شامل 2 کنکور سراسری
✔ 2 دوره کنکور سراسری داخل و خارج از کشور 97

تعداد کل سوال ها (نظام جدید + نظام قدیم)
✔ 248سوال کنکور سراسری 97
✔ 248سوال کنکور خارج از کشور

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت