گام دوم زیست نهم

دانش آموزانی که یادگیری کتاب درسی برای آنها گام اول است، همیشه به دنبال کتابی هستند که آنها را یک گام فراتر ببرد.
کتاب حال حاضر گام دومی برای دانش آموزانی است که می خواهند ژرف تر بیاموزند و بیندیشند.
این کتاب ویژه‌ی دانش آموزان جدی تر و برتر است و می تواند در مدارس خاص و برتر مورد استفاده قرار گیرد.

19000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت