برگزیده شیمی کنکور

✔ 2000 سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی
✔ 525 سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید
✔ 480 سوال از آزمون های کانون
✔ 995 سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی
✔ 217پیمانه 10 و 5 سوالی برای مدیریت زمان
✔900 سوال محاسباتی با توجه به اهمیت مسائل در درس شیمی در این کتاب به این مسائل اختصاص دارد
✔12 آزمون جمع بندی
✔ 140 سوال کنکور داخل و خارج کشور 98

100000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت