برگزیده فیزیک کنکور

✔ 2000 سوال شناسنامه دار دارای مرجع مشخص و مرتبط با صفحات کتاب درسی
✔ 985سوال کنکور منطبق بر کتاب های نظام جدید
✔ 567سوال از آزمون های کانون
✔ 448سوال طراحی شده با هدف پوشش تمرین های کتاب درسی
✔ 182پیمانه 10 و 5 سوالی برای مدیریت زمان
✔222 تیپ سوال که حل یکسانی دارند یا در حل آن ها از فرمول مشترکی استفاده شده است
✔16 آزمون جمع بندی (یک پیمانه سوال در پایان هر فصل)
✔ 115سوال ویژه برترها ( یک یا دو پیمانه سوال ویژه برترها در پایان هر فصل)

105000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت