مجموعه سوالات امتحانی دوازدهم انسانی

✔ 900 سوال از نیم سال اول و دوم کتاب درسی
✔ 56 سری سوال شناسنامه دار
✔ 7 درس علوم و فنون ادبی، عربی، ریاضی و آمار، تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی و فلسفه
✔ ضریب توازن: به ازای هر نمره امتحانی در این کتاب 45 سوال وجود دارد
✔ 28 آزمون از نیم سال دوم کتاب درسی
✔ 28 آزمون از نیم سال اول کتاب درسی
✔ از آزمون های پایان نیمسال 17 شهر و 14 استان در این کتاب استفاده شده است

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-1994-5
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 3000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت