مجموعه سوالات هماهنگ عربی 31 استان

✔ 473 سوال شناسنامه دار امتحانی در قالب برگه های امتحانی استان محور
✔ سوال های هماهنگ 31 استان و سوال های شهرستان های استان تهران
✔ 10 موضوع منطبق بر 10 مبحث کتاب د رسی
✔ ضریب توازن ( نمره امتحانی ) : 24 سوال به ازای هر نمره امتحانی
✔ ضریب توازن( موضوع) : 48 سوال به ازای هرموضوع از کتاب درسی
✔ تالیف بر اساس خرد جمعی و کار گروهی مولفان مبتنی بر طرح واره

25000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت