جامع دین و زندگی (2) یازدهم انسانی

✔ 1400 سوال شناسنامه دار کنکور سراسری ، آزمون های کانون و سوالات طراحی شده
✔ سوال های تشریحی ویژه امتحانات مدارس
✔ 356 تست از کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور
✔ 294 تست از آزمون های کانون و طراحی شده
✔ 650 سوال تشریحی به همراه 2 آزمون برای آمادگی در امتحانات مدارس
✔ 40 پیمانه 20 سوالی و 50 پیمانه 10 سوالی برای مدیریت زمان
✔ 18 درس نامه جامع شامل روابط علی و معلولی و مشخص ساختن کلمات کلیدی در متن
✔ 50 ترجمه و پیام آیات کتاب درسی، تکمیلی و آیه در آینه تفسیر با احادیث، متن و اشعار کتاب درسی
✔ 1400 سوال شناسنامه دار کنکور سراسری ، آزمون های کانون و سوالات طراحی شده
✔ سوال های تشریحی ویژه امتحانات مدارس
✔ 356 تست از کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور
✔ 294 تست از آزمون های کانون و طراحی شده
✔ 650 سوال تشریحی به همراه 2 آزمون برای آمادگی در امتحانات مدارس
✔ 40 پیمانه 20 سوالی و 50 پیمانه 10 سوالی برای مدیریت زمان
✔ 18 درس نامه جامع شامل روابط علی و معلولی و مشخص ساختن کلمات کلیدی در متن
✔ 5 نوع سوال شامل پیام آیات، پاسخ کوتاه، درست و غلط، تکمیل کردنی و پاسخ تشریحی
✔ 1400 سوال شناسنامه دار کنکور سراسری ، آزمون های کانون و سوالات طراحی شده
✔ سوال های تشریحی ویژه امتحانات مدارس
✔ 356 تست از کنکورهای سراسری داخل و خارج کشور
✔ 294 تست از آزمون های کانون و طراحی شده
✔ 650 سوال تشریحی به همراه 2 آزمون برای آمادگی در امتحانات مدارس
✔ 40 پیمانه 20 سوالی و 50 پیمانه 10 سوالی برای مدیریت زمان
✔ 18 درس نامه جامع شامل روابط علی و معلولی و مشخص ساختن کلمات کلیدی در متن
✔ 400 سوال در قالب 4 پیمانه 20 سوالی و 32 پیمانه 10 سوالی برای ترازهای برتر

77000 تومان

شابک : 0
سال نشر: 99
نوبت چاپ : 1
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2000


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت