آبی شایستگی های غیرفنی هنرستان

✔ 500 سوال شناسنامه دار شامل سوالات طراحی شده از 5 کتاب درسی و کنکور سراسری
✔ شامل سوالات الزامات محیط کار - مدیریت تولید - کاربردهای فناوری نوین - کارگاه نوآوری و نوآفرینی - اخلاق حرفه ای
✔ 50 بسته مطالعاتی شامل یک درسنامه و یک پیمانه سوال
✔ 50 تست کنکور سال های 98 و 99
✔ شامل مباحث 5 کتاب درسی دهم، یازدهم و دوازدهم
✔ 5 درخت دانش در ابتدای هر کتاب برای طبقه بندی بهتر موضوعات
✔ 25 موضوع منطبق بر 25 پودمان از 5 کتاب درسی
✔ 50 زیرموضوع منطبق بر 25 پودمان از مجموعه 5 کتاب درسی

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت