15 آزمون طرح نو زیست شناسی

✔ 750 سوال تالیفی و راحی نو
✔منطبق بر سبک و درجه دشواری کنکور 99
✔ 100 درصد منطبق بر بودجه بندی کنکورهای نظام جدید
✔پاسخنامه آموزشی مناسب برای مرور نکات در دوران جمع بندی

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت