پرتکرار زیست شناسی دوازدهم

✔ 440 سوال شناسنامه دار تشریحی برای پوشش کامل کتاب درسی
✔ 28 پیمانه 10 سوالی
✔ 2 آزمون نیم سال اول 20 نمره ای
✔ 6 برگه امتحانی نهایی پایان سال 20 نمره ای از سال های 99 و 1400 و 1401
✔ 23 درس نامه کاربردی با محوریت تیپ های امتحانی
✔ 8 درخت دانش در ابتدای هر فصل برای طبقه بندی بهتر موضوعات
✔ 20 سوال به ازای هر یک نمره امتحان ( ضریب تناسب و توازن)

170000 تومان


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت