نوروز چهارم انسانی

كتاب نوروز برمبناي آزمون‌هاي 7 و 20 فروردين طراحي شده است. اين كتاب از 2 بخش تشكيل شده است:
در بخش اول درس‌هاي پايه مورد بررسي قرار مي‌گيرند و جهت آمادگي داوطلبان براي آزمون 7 فروردين است. تعداد 600 سؤال شبيه‌سازي شده‌ي كنكور از درس‌هاي پايه
در بخش دوم درس‌هاي سال چهارم مباحث نيم‌سال اول مورد بررسي قرار مي‌گيرند و جهت آمادگي داوطلبان براي آزمون 20 فروردين است. تعداد 400 سؤال شبيه‌سازي شده‌ي كنكور از درس‌هاي سال چهارم
كتاب نوروز بهترين منبع براي آمادگي در آزمون‌هاي جمع‌بندي كانون و هم‌چنين كنكور سراسري است.

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-0580-1
سال نشر: 96
نوبت چاپ : 20
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 5000


در كتاب نوروز بخش اول (سؤال‌هاي پايه) به علت تعدد درس‌هاي پايه‌ي رشته‌ي انساني، درس‌هايي كه اهميت و تأثير زيادي در كنكور سراسري دارند را مورد بررسي قرار داده‌ايم، اين درس‌ها عبارت‌اند از:
رياضي (مباحث اتحادها، تجزيه‌ي چندجمله‌اي‌ها، توان و راديكال از رياضي سال اول، تابع و معادله‌ي درجه دوم از رياضي سال سوم و دسته‌بندي داده‌ها، شاخص‌هاي مركزي و پراكندگي از كتاب آمار و مدل‌سازي)
اقتصاد (تمام مباحث كتاب)
آرايه‌هاي ادبي (تمام مباحث كتاب)
عربي پايه ( مباحث مدح و ذم، تعجب، منادا، مفاعيل، حال، تمييز، مستثني، وصف و اضافه، نسبت و تصغير، عدد، بلاغت و تأكيد)
منطق و فلسفه (مباحث تعريف، استدلال و نخستين فلاسفه‌ي بزرگ)
روان‌شناسي (تمام مباحث كتاب)
هم‌چنين در بخش دوم نيز (سؤال‌هاي سال چهارم) ، درس‌هايي كه اهميت و تأثير زيادي در كنكور سراسري دارند را مورد بررسي قرار داده‌ايم، اين درس‌ها عبارت‌اند از:
رياضي (مباحث استدلال، دنباله‌هاي اعداد و لگاريتم)
ادبيات اختصاصي (قافيه، عروض، سبك خراساني و عراقي)
آرايه‌هاي ادبي (تمام مباحث كتاب)
عربي پيش‌دانشگاهي ( مباحث اقسام كلمه، جامد و مشتق، معرفه و نكره، معرب و مبني، اعراب فعل مضارع و نواسخ)
فلسفه‌ي سال چهارم (تمام مباحث كتاب)

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت