نوروز چهارم تجربی (پاسخ تشریحی)

توضیحات اول سایت
1- کتاب نوروز چهارم (پیش دانشگاهی ) تجربی شامل 1000 پرسش چهارگزینه ای است و در دو جلد تهیه شده است جلد دوم پاسخ نامه تشریحی سوالات جلد اول است.

2- در طراحی مفهومی کتاب‌ ، فکر کردیم که روزی چقدر وقت باید برای حل سوال‌ها بگذارید، روزی چند سوال حل کنید و کدام موضوعات مهم‌تر هستند .با توجه به اهمیت زمانی دوران طلایی نوروز تعیین موضوعات و تقسیم بندی مباحث کتاب نوروز بر اساس برنامه راهبردی آزمون‌های 7 و 18 فروردین ( پروژه ششم) انجام گرفت.


3- ضمنا با مطالعه و تمرین سوال های دوره اول (مجموعا 500 سوال) خود را برای آزمون 7 فروردین که دوره کامل درس‌های پایه است آماده نمایید ، هم چنین با مطالعه و تمرین سوال‌های دوره دوم (مجموعا 500 سوال)خود را برای آزمون 18 فروردین و جمع بندی مباحث نیم‌سال آماده سازید.

اگـر در ایـام نوروز روزی 100 تست حل کنـید و برای هر تست 2 دقیقه وقت بگـذارید روزانـه 200 دقیـقه (حدود 5/3 ساعت ) صرف تمرین سوال های کلیدی و برگزیده خواهید کرد.

در حال چاپ

شابک : 978-600-00-0597-9
سال نشر: 97
نوبت چاپ : 37
تیراژ اخربن نوبت چاپ : 2000


40 مبحث اصـلی در 4 درس اختصـاصی و در دو بخش پیش دانشگاهی (1) و مباحث منتخب پایه در کتاب پوشش داده شـده است و سوال‌هایی جهت جمع بنـدی مناسب و متناسب با مباحث انتخابی در کتاب گذاشته شـده است.
500 پرسش چهـارگزینه‌ای از درس‌های اختصـاصی پایه و 500 پرسش چهـارگزینه‌ای از درس‌های نیـم‌سـال اول
متناسب با اهمیت مباحث در کنکور در کتاب سوال قرار دادیم.
برای دوره اول (جمع‌بندی مباحث پایه ) 500 سوال ، در قالب 20 مبحث از درس‌های اختصاصی پایه طراحی شده است. هـم چنین برای دوره دوم (جمع بنـدی مباحث نیم‌سال اول ) 500 سـوال در قالب 20 مبـحث از درس‌های اختصـاصی نیم سال اول طراحی شده است. برای جمع‌بندی بهـتر ، در هر مبحث 25 سـوال کلیدی و برگزیده در کتاب قرار دادیم.

بیشتر

بستن


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت