دی وی دی - آموزش جامع دیفرانسیل

شامل 35 جلسه ي آموزشي شامل
تدريس تمامي مطالب کتاب درسي و بيان نکات مهم
حل مسئله هاي منتخب کتاب درسي و امتحانات کشوري برگزار شده
تيب بندي تست هاي کنکور و حل تست نمونه
حل تست هاي نکته دار کنکور -

در حال چاپ

شابک :
سال نشر: 94
نوبت چاپ :
تیراژ اخربن نوبت چاپ :


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت