دی وی دی آموزش مفهومی ریاضی (۱) پایه دهم

کمک به تثبیت، تعمیق و تعمیم مفاهیم و مسائل کاربردی در زندگی
تدریس درس به درس و مفهومی مباحث ریاضی دهم با حضور مولفین کتاب درسی
آموزش مباحث کتاب درسی با بیان ساده، شیرین و روان
استفاده از ابزار ها و تکنولوژی های نوین آموزشی جهت هوشمند سازی آموزش
درک مفاهیم و رویه های ریاضی و ارتباط آن ها با یکدیگر

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت