جمع بندی حسابان و دیفرانسیل

جمع بندی حسابان و دیفرانسیل شامل:

۱۵ جلسه آموزشی

آخرین نکات درسی از زبان بهترین دبیران تهران

بهترین ابزار برای جمع بندی مباحث هر درس در آخرین هفته های قبل از کنکور سراسری

نویسنده سناریوی آموزشی : سعید جلالی

مدرس : سعید جلالی

در حال چاپ


شماره جلسه مبحث
۱ دنباله، تصاعدها و لگاریتم
۲ بسط دو جمله‌ای
۳ تابع
۴ بخش پذیری و معادله درجه دوم
۵ مثلثات
۶ حد و پیوستگی
۷ مشتق، مشتق پذیری و نقاط بحرانی
۸ معادله مماس و قائم
۹ اکسترمم مطلق و نسبی ، بهینه سازی
۱۰ کمیت های وابسته و آهنگ تغییر
۱۱ نمودار شناسی
۱۲ انتگرال
۱۳ کنکور سراسری ریاضی ۹۳
۱۴ کنکور سراسری ریاضی ۹۴
۱۵ کنکور سراسری ریاضی


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت