پرمخاطب منطق دهم (ناهیدجوهریان -ژیلا سلاجقه)

اين كتاب:
1-مطالب سخت منطقي و فلسفي را به زباني آشنا و ساده و قابل فهم بيان مي دارد.
2-مطالب دروس به بهترين شيوه طبقه بندي شده است.
3-به بيان نكات كليدي پرداخته است.
4-اصطلاحات و مفاهيم را به شيوهاي آسان و قابل درك بيان داشته است.

در حال چاپ


برای ثبت نظر ابتدا باید وارد سایت شوید ورود به سایت