فلش کارت هوشمند کانون فرهنگی آموزش

محصولی جدید از کانون فرهنگی آموزش! همیشه مطالب درسی خود را همراه داشته باشید و با استفاده از الگوریتم اپلیکیشن هوشمندانه مرور کنید!

اسکرین شات

محیط اپلیکیشن یاد آموز