Ebook های کانون

124 عنوان از کتاب های کانون ، در اپلیکیشن کتاب الکترونیک به صورت Ebook در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است ، سعی شده است کتاب هایی را به صورت نسخه الکترونیک در اختیار قرار دهیم که بیشتر جنبه آموزشی داشته باشند و نیز کتاب هایی که ممکن است چاپ آنها به اتمام رسیده باشد و دانش آموزان سراسر کشور بتوانند، از این امکان ، جهت دستیابی به کتاب ها استفاده ببرند ، کتاب هایی که تا کنون در اپلیکیشن قرار داده شده است غالبا :

  • الف - کتاب های آموزش
  • ب - کتاب های 10 سوالی ها
  • ج - کتاب های آموزش مفهومی زیست
  • د - نشریه های آزمون
  • ه- برخی کتاب هایی که در حال حاضر چاپ آن ها به اتمام رسیده و در حال چاپ می باشد.
  • و- کتاب های نوروز
  • ز- فلش کارت های پایه دهم


EBOOK های کانون به تدریج تکمیل خواهند شد.
شما می توانید ، در هر زمان که به کتاب ها نیاز داشتید ، این کتاب ها را در اپلیکیشن دانلود نمایید و فقط در خود اپلیکیشن از آن استفاده نمایید ، کتاب های 10 سوالی ها در بین این کتاب ها رایگان می باشد و سایر کتاب های موجود در اپلیکیشن نیز ، نسبت به نسخه فیزیکی مبلغ قابل پرداخت کمتری دارد.


دانلود اپلیکیشن اندروید و IOS از طریق لینک های زیر برای شما میسر میباشد: