کلکسیونی از

كيميا مهدى نژاد

از نمایندگی

مشهد غرب دختران

در مورد کتاب


روش مطالعه درس رياضي

دهدهی:7 از 10

در ابتدا تمرینهای کتاب درسی را مطالعه میکنم و سؤالاتی را که مشکل دارم علامت زده و پس از چند روز مجددا حل میکنم.نکات مهم را یادداشت کرده و خلاصه نویسی مساءلی را که اثبات فرمولی دارد انجام میدهم.حداقل ماهی یکبار خلاصه نویسی ها را مرور میکنم.حل تست زیاد در این درس(در ابتدا تست کنکور سراسری و سپس تستهای تألیفی) و استفاده از مثال و عددگذاری در سؤالات بهترین راهکار مطالعاتی در این درس است.منبع کانونی مورد استفاده ام در این درس کتاب سه سطحی است.پس از تسلط روی تستهای کنکور و آزمونهای کانون، این کتاب به دلیل سطح بندی کردن سؤالات کمک بسیار زیادی در تسلط روی مباحث دشوارتر را برای من ممکن کرده است.در واقع میزان توقع خود را از هر سؤال با توجه به میزان پاسخگویی دیگر دانش آموزان تعیین میکنم.