کلکسیونی از

ابوالفضل اوژن پور

از نمایندگی

آبادان

در مورد کتاب


روش مطالعه من

در این درس معمولا تراز خوبی کسب میکنم و روش مخصوص خودم را دارم. در بخش عروض تنها راه موفقیت این است که با نبوهی از ابیات دست وپنجه نرم کرد و سعی کرد که وزن هر بیتی که با آن روبرو میشویم را بدست اوریم تا دستمان در این کار روان شود.در بخش آرایه سعی میکنم هر شب 10 دقیقه برای آن وقت بگذارم. از منابع خوبی استفاده میکنم وسعی میکنم با زدن تست های ترکیبی خودم را بسنجم تا اگر در آرایه خاصی مشکل داشتم برگردم و تست های مربوط به همان آرایه را کار کنم. در بخش تاریخ ادبیات سعی میکنم تا جایی که میتوانم حاشیه نویسی در کتاب داشته باشم. برای شاعران و نویسندگانی که چندین اثر دارند و حفظ کردن آنها مشکل است از کدگذاری استفاده میکنم تا راحت تر به خاطر بسپارم و به یاد بیارم.