کلکسیونی از

سميرا حاجى زاده

از نمایندگی

بوشهر دختر

در مورد کتاب


روش مطالعه درس ادبیات

این درس را در آزمون های کانون 9 از ده پاسخ می دهم.

این درس را به صورت موضوعی مطالعه می کنم.

سپس تعدادی تست برای هر مبحث می زنم.

پس از چند روز تعداد بیشتری تست به صورت زمان دار حل می کنم.

این درس را به صورت روزانه مطالعه می کنم و هر روز نیم ساعت برای آن وقت می گذارم.

قبل از آزمون کانون مطالب را یک مرور کلی می کنم.