کلکسیونی از

سارينا آشفته

از نمایندگی

همدان

در مورد کتاب


چگونه در درس روانشناسی پیشرفت کردم؟

در این درس چند از ده خود را از 7 به 10 افزایش دادم.

در این درس ابتدا متن کتاب درسی را با دقت می خوانم.

سپس جزوه دبیر را می خوانم مطالب مهم را در دفترچه ای جداگانه خلاصه نویسی می کنم.

برای تسلط بیشتر همان روز از روی کتاب آبی کانون آموزشی حل می کنم .