کلکسیونی از

يلدا دلور شاهولى زاده

از نمایندگی

اهواز

در مورد کتاب


پیشرفت در درس فارسی

در این درس چند از ده خود را از 7 به 9 افزایش دادم.

برای این درس من سر کلاس توضیحات معلم را خوب گوش میدهم و سعی می کنم درباره مطالبی که گفته می شود فکر کنم و با پرسش از متن درس مطالب را خوب درک کنم.

البته سعی می کنم حتما قبل از هر درس پیش خوانی مختصری داشته باشم.

بعد از رسیدن به خانه مطالب آن روز را حدودا 15 دقیقه مرور می کنم.

برای آماده کردن خودم برای آزمون ها متن کتاب را با دقت خوب می خوانم و نکته های مهم را در دفترچه جداگانه می نویسم و در روزهای قبل امتحانات آنها را دوره می کنم.

برای بخش تست از کتاب سه سطحی استفاده می کنم.