کلکسیونی از

اسرا كرمى

از نمایندگی

مشيريه

در مورد کتاب


روش مطالعه درس هدیه های آسمانی

افزایش تست داشتم و به همین دلیل ابتدا که 6 از 10 میزنم الان به 9 از 10 رسیده ام

این درس را 90تا 100 میزنم

ساعات مطالعه مفید دارم .با دقت متن درس ومعنی لغات رامیخانم برای معنی لغات و تاریخ وادبیات از جعبه لایتنر استفاده میکنم

2 تا 3 ساعت روزانه این درس را مطالعه میکنم . از حاشیه نویسی استفاده میکنم

از کتاب ها ی سه سطحی فارسی زیاد تست میزنم

درسنامه کتاب های کانون خیلی به دردم میخورند . مدام تکرار و مرور میکنم

میانگین 150 تا 200 تا تست میزنم

درسنامه کتاب های کانون خیلی کمک کننده است بعد از خواندن نکته ها و درسنامه ها از کتاب سه سطحی تست میزنم

همچنین از کتاب اشتباهات متداول برا ی کاهش غلط ها استفاده میکنم

برای تاریخ و ادبیات از سرواژه های استفاده میکنم که خیلی کمکم میکند

به توصیه پشتیبانم ابزار و دفتر برنامه ریزی را پر میکنم و برنامه ساعات مطالعه ام را به تعادل میرسانم