کلکسیونی از

افسانه حق شناس ادرمنابادى

از نمایندگی

دولت آباد اصفهان

در مورد کتاب


چگونه در دروسم پیشرفت کردم؟

من این درس را در آزمون های کانون 8 از 10 پاسخ میدهم.

من ابتدا کتاب و جزوه مدرسه رامطالعه میکنم.

سپس نکات مهم رایادداشت برداری میکنم.

بعد از آن نکات تستی که معلم درکلاس گفت رامیخوانم.

بعد از مطالعهی کامل کتاب و جزوه به تمرین تشریحی میپردازم.

چند تمرین تشریحی حل میکنم تا مطالب راخوب بفهمم (همان تمرین هایی که معلم برای منزل داده).

بعد از آن از کتاب جامع حسابداری یازدهم که دارم تست میزنم.(برای خودم زمان میذارم که این تعداد تست را تا چه ساعتی بزنم)