کلکسیونی از

مهديس داورى

از نمایندگی

ساوه

در مورد کتاب


روش مطالعه درس عربی

در این درس چند از ده خود را از 6 به 7 افزایش دادم.

پس از مطالعه کتاب درسی ابتدا از کتاب پرتکرار استفاده کردم و بیشتر وقتم را روی سوالات تشریحی گذاشتم تا مطالب را بهتر یاد بگیرم .

سپس سراغ حل سوال های تستی میروم و این روش به من کمک کرد تا امتحانات مدرسه هم نمره خوبی کسب کنم.

البته من غلط ها و سوال های نزده در دفترچه آزمون را هم مجددا بررسی میکردم و تا کاملا مطالب را یاد نمیگرفتم به سراغ مبحث جدیدی نمیرفتم.

کتاب آبی و سه سطحی هم در تسلط یافتن مطالب به من کمک کرد.