کلکسیونی از

هاله راعيانى

از نمایندگی

جلفا

در مورد کتاب


درک عمومی هنر و روش مطالعه

من این درس را 9 از 10 جواب میدهم

ابتدا نگاه جزئی به درسنامه کتاب

و انچه دبیر درک عمومی هنردر کلاس عرض کرده

وسپس خواندن با دقت فراوان از روی کتاب درسی

و حل تست و تمرین های بیشتر برای امادیگی بیشتر در ازمونها

بعد از هر مطالعه از کتابهای قهوه ای را به صورت دو روز در میان حل میکنم