کلکسیونی از

آيناز مارالى

از نمایندگی

جلفا

در مورد کتاب


روش مطالعه درس زیست شناسی

من این درس را 9 از 10 جواب میدهم

ابتدا نگاه جزئی به درسنامه کتاب

و انچه دبیر زیست در کلاس گفته است

وسپس خواندن با دقت فراوان از روی کتاب درسی

و حل تست برای امادیگی بیشتر در ازمونها

بعد از هر مطالعه ابتدا کتاب ابی را به صورت بدون زمان وبعد دوروز بعد با زمان کار میکنم.

و در اخر کتاب سه سطحی