کلکسیونی از

مريم قره بخشى

از نمایندگی

ميانه

در مورد کتاب


روش مطالعه درس زبان انگلیسی

من این درس را 9 از ده پاسخ میدهم

لغات و گرامر را در طول هفته به طور کامل مطالعه می کنم

سپس برای هر کدام از این مباحث از روی کتاب ابی تست اموزشی و زمان دار کار می کنم

روی تست های درک مطلب به صورت هفتگی یک تا سه متن نسبتا دشوار را می خوانم و

با استفاده از تکنیک های تست زنی تست درک متن می زنم